Senin, 11 Mei 2015

MANUSIA DAN PANDANGAN HIDUP

Pandangan hidup adalah pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman hidup, arahan dan petunjuk hidup di dunia. Setiap manusia harus mempunyai pandangan hidup. Pandangan hidup sama saja dengan cita-cita. Pandangan hidup yang dijadikan manusia sebagai pedoman hidupnya, untuk mencapai tujuan yang dijadikan pedoman seorang,manusia harus selalu berusaha serta berdoa yang tekun kepada Tuhan YME.
Pandangan hidup manusia ada 3 macam, yaitu:
1. Pandangan hidup yang berasal dari agama, yaitu pandangan hidup yang mutlak kebenarannya.
2. Pandangan hidup yang berupa ideologi, yaitu yang disesuaikan dengan kebenaran dan norma yang terdapat pada negaranya.
3. Pandangan hidup yang berasal dari renungan, yaitu pandangan hidup yang relatif kebenarannya.
            Hubungan manusia dan pandangan hidup sangat erat, karena setiap manusia harus mempunyai pandangan hidup agar hidupnya mempunyai tujuan dan selalu berusaha agar meningkatkan kualitas kehidupannya serta selalu berdoa kepada Tuhan YME. Dengan adanya pandangan hidup, kehidupan manusia pun lebih ternilai, aman, nyaman dan tentram.
Sumber:

http://thejoker-indra.blogspot.com/2013/05/pengertian-pandangan-hidup.html?m=1

Tidak ada komentar:

Posting Komentar